Goes Dronk

Alcmaer

 

Alcmaer

Grote Kade 20
4461 BE Goes

 

Een herberg die van ca. 1580 tot ca. 1600 gevestigd was aan de Grote Kade 20 te Goes.

Geschiedenis

1584

In 1584 wordt een uitspraak gedaan over een geschil in de herberg genaamd Alcmaer aan de Grote Kade 20 in Goes - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.162 Over handel in zaad in de herberg Den Horen. Dies t’oirconden etc. In de herbergen werd veel handel gedreven. Zo ook in Den Horen op 18 november 1584, toen Pieter Cornelisz Baersdorp, oud omtrent 72 jaar en Pieter Cornelisz in de drije haringhen, oud omtrent 36 jaar, op verzoek van Pieter Cornelisz ter Heernisse verklaarden dat zij aanwezig geweest waren in Den Horen, toen de requirant aan Frans Fransz van den Berghe 200 viertelen zaad verkocht had. Er staat niet vermeld over welk soort zaad het ging, maar later blijkt dit rond koolzaad te zijn. De requirant had met goedvinden van Frans de helft van het zaad doorverkocht aan Geerdt Jansz te Kattendijke voor 12 schellingen 6 groten per viertel. Dat zo’n transactie niet altijd zonder moeilijkheden verliep, blijkt uit de kanttekening: “Gegheven Ridder Jacobsz ende ontfanghen 13 stuivers. Op den 20 novemberis gedaen ten versoecke van Pieter ter Heernisse, d’insinuatie aen Frans dat den requirant hem draeght als rediment? van de arbitrage gedaen 9 novembris / etc./ ontfanghen van Ridder … 6 stuijvers. gedaan ter presentie van Adriaen Aernoutsz en Helias Laureijsz, schrijnwerker, poorters van Goes”. De zaak was hiermee niet afgelopen, want op 6 december staat dat er kwestie gerezen was tussen Frans Fransz molenaere als eiser tegen Pieter Cornelis ter Heernisse als verweerder over de levering van 200 viertelen rond koolzaad. Zij hebben de zaak in de herberg genaamd Berghen op den Zoom, besproken met twee arbiters, Pieter de Carrion en Gillis Jacobsz van Bieselinghe om de zaak buiten het gerecht om op te lossen. Hiervoor werden vier andere arbiters (zogenaamde keerslieden) gekozen. Adriaen Jansz Dane en Matheus Michielsz voor de eiser en Willem Pauwelsz Dijckwel en Claes Jansz voor de verweerder, allen kooplieden. Zij konden echter niet tot overeenkomst komen en hebben toen de hulp ingeroepen van Crijn Bouwensz, schepen van Goes, als ouderman. De uitspraak van hem en de keerlieden was dat de zaak en de koop van het zaad te niet gedaan zou worden en dat Pieter aan Frans 10 pond vlaams moest betalen, terwijl de gemaakte gerechtelijke kosten door beide partijen betaald zou moeten worden. De uitspraak werd gedaan in de herberg genaamd Alcmaer, staande aan de oostzijde van de haven, en ondertekend door de keerslieden, de ouderman en de notaris.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Grote Kade 20 4461 BE Goes.

Externe links

Bronnen