Goes Dronk

Bellevue

 
 

Een koffiehuis annex logement en later hotel-café-restaurant dat van ca. 1790 tot 1908 gevestigd was aan de Grote Markt 40 te Goes - een voorloper van Hotel Centraal.

Geschiedenis

1798
Dominicus Noël en Johannes Puto

In 1798 huurt Johannes Puto logement Bellevue aan de Grote Markt 40 in Goes van dokter Dominicus Noël (zeeuwengezocht [1]).

1805
Johannes Thomson

In 1805 krijgt Johannes Thomson (zeeuwengezocht [2]) , wonend in de Voorstad, vergunning om in het door hem van Dominicus Noël gehuurde huis ‘Belle Vue’ aan de Grote Markt herberg en logement te houden, mitsgaders daar een biljart te plaatsen en koffyhuis te houden

1817
Johannis Babtist van Halsteren

In november 1817 krijgt Johannis Babtist van Halsteren vergunning om in het huis in wijk C nummer 51 (is Grote Markt 40) een tapperij te stichten.

1855
Hendrikus Fait, Johanna Maria van der Does en Josephus Franciscus Wilhelmus van den Dungen

In 1855 trouwt Hendrikus Fait met Johanna Maria van der Does (zeeuwengezocht [3]) en kort daarop nemen ze koffiehuis Bellevue aan de Grote Markt over . Als Hendrikus in 1869 overlijdt (zeeuwengezocht [4]) zet herbergierster Johanna de zaak voort. Ze hertrouwt met Josephus Franciscus Wilhelmus van den Dungen en blijft tot haar overlijden in 1898 (zeeuwengezocht [5]) in de zaak - Josephus overlijdt in 1903 (zeeuwengezocht [6]). In 1908 opent Hotel Centraal in het pand.

Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Bellevue/fotos.


Verhalen

Bijzonderheden

Johannes Puto, thans wonende te Middelburg, heeft van dokter Dominicus Noël in 1798 gehuurd het logement ‘Belle Vue’ op de Grote Markt en krijgt vergunning om daarin de logement- en herbergiernering voor te zetten;

In 1805 krijgt Johannes Thomson, wonend in de Voorstad, vergunning om in het door hem van Dominicus Noël gehuurde huis ‘Belle Vue’ aan de Grote Markt herberg en logement te houden, mitsgaders daar een biljart te plaatsen en koffyhuis te houden.

In 1806 telt de stad de volgende 18 logementhouders en herbergiers: Frans Benjaminse in ‘de Gouden Leeuw’ aan de Grote Markt, Frans Schoonderwalt, Johannes Thomson in ‘Belle Vue’, Klaas Langguth, Leendert Verduin in ‘Buiten Vermaak’ aan de ’s-Heer Hendrikskinderendijk, Jan Verlorenkost in ‘de Meermin’ aan de Grote Kade, Jan Rottier, Joseph Vaes in ‘de Zwaen’ in de Magdalenastraat, Jan Coenraad Ruchert in ‘de Groote Zoutkeet’ aan de Grote Markt, Laurens Vermue, Jan la Frou, Johannes Kocken in ‘het Schippershuis’ aan de Grote Kaai, Leendert Breker in ‘de Voetboog’, Jan de Jode, Jan van Waarde, Fans Verdonk, Cornelis Bordink en Steven van Veen

In november 1817 krijgt Johannis Babtist van Halsteren vergunning om in het huis in wijk C nummer 51 een tapperij te stichten is Grote Markt 40.

Bron: http://www.historievangoes.nl

  • Josephus Franciscus Wilhelmus van den Dungen zat ook een periode in Het Ravelijn.

Adres

Grote Markt 40 4461 AJ Goes.

Externe links

Bronnen