Goes Dronk

De Roode Leeuw (2)

 

De Roode Leeuw (2)

Turfkade 13
4461 AP Goes

 

Een herberg die van 1748 tot ca. 1820 gevestigd was aan de Turfkade 13 te Goes.

Geschiedenis

1748
Cornelis Ossewaarde

Cornelis Ossewaarde Czn. krijgt in 1748 vergunning om koffyhuis te houden in het pand Turfkade nummer 13 en een biljarttafel te zetten. Hij krijgt op zijn verzoek in 1763 toestemming het door hem bewoonde pand altijd te mogen gebruiken als een koffie- en biljardhuis - Cornelis Ossewaarde overlijdt in 1781 (zeeuwengezocht [1]).

1773
Benjamin Hoogelande

Benjamin Hoogelande krijgt in september 1773 vergunning voor het houden van een koffy- en biljarthuis in het huis aan de zuidzijde van de Kaai, dat hij heeft gekocht van Cornelis Ossewaarde Czoon. Dit is het pand Turfkade nummer 13, waar vele jaren door Ossewaarde koffie- en biljarthuis is gehouden.

1780
Johan Adam Weinreich en Izaac Stam

Rond 1780 komt Johan Adam Weinreich uit Middelburg (zeeuwengezocht [2]) in de Roode Leeuw. Hij verkoopt de zaak in 1791 aan Izaac Stam, koekenbakker te Schoonhoven. I. Stam verzoekt in augustus 1793 vergunning om gedurende de aanstaande jaarmarkt wijn te mogen schenken - het wordt om redenen afgewezen. Voor de 8e maart 1794 krijgt Stam wel toestemming toestemming om in zijn koffiehuis wijn te schenken.

1795
Jan Le Frou en Catharina de Jonge

In januari 1795 krijgt Jan Le Frou vergunning coffyhuis te houden in het pand Turfkade nummer 13 - twee jaar later krijgt hij toestemming om in zijn koffiehuis sterke drank uit te schenken op dezelfde voet als de herbergiers. Aangezien Jan bierdrager als bijbaan heeft, komt er ook veel werk op de schouders van zijn echtgenote Catharina de Jonge terecht. Le Frou zit in 1816 nog in de Roode Leeuw, in dat jaar wordt hij als bierdrager voor de rechter gedaagd (zeeuwengezocht [3]).

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

Cornelis Ossewaarde Czn. krijgt in 1748 vergunning om koffyhuis te houden in het pand Turfkade nummer 13 en een biljarttafel te zetten. Cornelis Ossewaarde, krijgt op zijn verzoek in 1763 toestemming het door hem bewoonde pand altijd te mogen gebruiken als een koffie- en biljardhuis.

Benjamin Hoogelande krijgt in september 1773 vergunning voor het houden van een koffy- en biljarthuis in het huis aan de zuidzijde van de Kaai, dat hij heeft gekocht van Cornelis Ossewaarde Czoon. Dit is het pand Turfkade nummer 13, waar vele jaren door Ossewaarde koffie- en biljarthuis is gehouden.

Izaac Stam, koekenbakker te Schoonhoven, deelt in augustus 1791 mee voornemens te zijn zich binnen de stad te vestigen. Hij heeft gekocht het Coffyhuis, staande aan de Turfkade nummer 13, om aldaar de affaire van koekenbakker en coffyhuishouder te doen, het eerste in een, zo hij meent, daartoe geschikte beneden kelderkeuken. Hij krijgt toestemming om in dat huis, dat hij van de erven van J.A. Weinrich heeft gekocht en waarin tot nu toe die nering is gedaan, koffiehuis te houden. Tevens mag hij, na inspectie door de generale brandmeesters en de stadsdirecteuren, een voor de affaire van koekenbakker benodigde oven laten aanbrengen. I. Stam verzoekt in augustus 1793 vergunning om gedurende de aanstaande jaarmarkt wijn te mogen schenken - het wordt om redenen afgewezen. Voor de 8e maart 1794 krijgt Stam wel toestemming toestemming om in zijn koffiehuis wijn te schenken.

In januari 1795 krijgt Johannes Le Frou vergunning coffyhuis te houden in het pand Turfkade nummer 13. In december 1796 krijgt de koffiehuishouder Jan Le Frou toestemming om in zijn koffiehuis sterke drank uit te schenken op dezelfde voet als de herbergiers

Bron: http://www.historievangoes.nl

Adres

Turfkade 13 4461 AP Goes.

Externe links

Bronnen