Goes Dronk

Den Frisschen Romer

 

Den Frisschen Romer

J.A. van der Goeskade 59
4461 BJ Goes

06 57118570
Website

 

Een herberg en later Bed & Breakfast die van ca. 1700 tot heden gevestigd is aan de J.A. van der Goeskade 59 te Goes.

Geschiedenis

1711
Claas Musse en Maeyken Jochems

In 1711 koopt Class Musse de herberg 'den Frissen Romer', staande tussen de twee waterpoorten. Hij krijgt vergunning om in die herberg de tappersnering voort te zetten en 'den reisenden man te logeren'. Maeyken Jochems, weduwe van Nikolaas Musse, krijgt in 1728 vergunning om in het door haar gehuurde huis van Jan Snoep, staande tussen de kaai en de opril van de Grote Markt en waarin ontallijke jaren achtereen deze nering is gedaan, te verkopen en te schenken brandewijn, jenever en andere sterke drank bij de grote en kleine maat.

1728
Pieter Smits

Pieter Smits uit Wolphaartsdijk mag in 1728 herberg houden in 'den Frissen Romer', staande tussen de twee poorten en waarin lange jaren achtereen die nering is gedaan, om daarin te verkopen wijn, bier, brandewijn en verdere gedestilleerde wateren bij de kleine maat.

1755
Pieter Logierse Steenbakker

Pieter Logierse Steenbakker schrijft in 1755 dat hij vele jaren in zijn huis 'de Frissen Romer', staande tussen de twee waterpoorten, herberg heeft gehouden. Daar heeft hij bijna geen nering meer als herbergier. Hij is niet meer genegen het huis anders te gebruiken 'als om een passagier ter logering in te nemen, die somwijlen een kan bier of enige sterke drank zou mogen consumeren'. Daarom verzoekt hij zijn huis van een herberg in een kroeg te veranderen en hem alleen op kroeghouderslasten te stellen. Hij krijgt toestemming om in zijn huis alleen te verkopen bier, brandewijn en andere sterke dranken bij de kleine maat.

1792
Hubregt Mol

In 1792 mag Hubregt Mol in het door hem gekochte woonhuis, staande tussen de twee waterpoorten, genaamd ‘de Frisse Roemer’, herberg houden.

2008
Margreet Roijers en Rob van Tiel

In 2008, maar wellicht eerder, openen Margreet Roijers en Rob van Tiel B & B den Frisschen Romer aan de J.A. van de Goeskade 59 - zij zitten anno 2016 nog steeds in de zaak.

Foto's


Verhalen

Naamgeving

Een romer of roemer is een wijnglas.

Bijzonderheden

  • In 1711 koopt Claas Musse de herberg 'den Frissen Romer', staande tussen de twee waterpoorten. Hij krijgt vergunning om in die herberg de tappersnering voort te zetten en 'den reisenden man te logeren'. Maeyken Jochems, weduwe van Nikolaas Musse, krijgt in 1728 vergunning om in het door haar gehuurde huis van Jan Snoep, staande tussen de kaai en de opril van de Grote Markt en waarin ontallijke jaren achtereen deze nering is gedaan, te verkopen en te schenken brandewijn, jenever en andere sterke drank bij de grote en kleine maat.

In 1728 mag Pieter Smits uit Wolphaartsdijk herberg houden in 'den Frissen Romer', staande tussen de twee poorten en waarin lange jaren achtereen die nering is gedaan, om daarin te verkopen wijn, bier, brandewijn en verdere gedestilleerde wateren bij de kleine maat. De herbergier in 'den Frissen Romer' betoogt in 1729 dat, in plaats dat de nering hem voordeel oplevert, hij ondervindt dat deze van hem de nering die hij nog heeft komt af te trekken. Hij ziet niet anders tegemoet dan een gestadig afnemen van zijn nering. Hij verzoekt dan ook, 'om hetselve te voorkomen en zijn geringe nering te doen aenkweeken, permissie om een billiarttafel in zijn herberg te mogen setten'. De overweging van het stadsbestuur is interessant: 'Deze herberg is vanouds af seer welgelegen ende bekwaem geweest om passagiers, komende van allerhande plaetsen in ende na dese stad te logeren. Ende daer voor bij allen ende een ijder vermaerd is geworden ende vervolgens dat deselve passagiers ende reijsigers door het setten ende houden van gemelde billiart, soo bij dage als bij nagte, seer souden werden geincommedeerd ende afgeschrikt om aldaer meer te komen logeren, waerdoor dan de daer in sijnde neringe niet alleen niet soude toenemen maer dagelijks verminderen'. Besloten wordt dan ook zijn verzoek af te slaan.

Pieter Logierse Steenbakker schrijft in 1755 dat hij vele jaren in zijn huis de 'Frisse Romer', staande tussen de twee waterpoorten, herberg heeft gehouden. Daar heeft hij bijna geen nering meer als herbergier. Hij is niet meer genegen het huis anders te gebruiken 'als om een passagier ter logering in te nemen, die somwijlen een kan bier of enige sterke drank zou mogen consumeren'. Daarom verzoekt hij zijn huis van een herberg in een kroeg te veranderen en hem alleen op kroeghouderslasten te stellen. Hij krijgt toestemming om in zijn huis alleen te verkopen bier, brandewijn en andere sterke dranken bij de kleine maat.

In 1792 mag Hubregt Mol in het door hem gekochte woonhuis, staande tussen de twee waterpoorten, genaamd ‘de Frisse Roemer’, herberg houden.

Bron: http://www.historievangoes.nl

Adres

J.A. van der Goeskade 59 4461 BJ Goes.

Externe links

Bronnen