Goes Dronk

Sint Joris

 

Sint Joris

Opril Grote Markt 10
4461 AK Goes

 

Een herberg die van ca. 1580 tot ca. 1600 gevestigd was aan de Opril Grote Markt 10 te Goes.

Geschiedenis

1585
Geerdt Michielsz

In 1585 is Geerdt Michielsz als waard actief in herberg Sint Joris aan de Opril Grote Markt 10 in Goes - Geerdt was poorter van Goes en tevens timmerman van beroep. Hij overleed in 1599. Verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.242 Huwelijkse voorwaarden van Cornelis Jacobsz en Neelken Adriaensdr. Op 29 oktober 1585 zijn verschenen Cornelis Jacobsz, wonende te Baarsdorp, in gezelschap van Blais Jacobsz en Aerdt Piersz, zijn broer en zwager, en Neelken Adriaensdr, geassisteerd door haar moeder Grietken Jans, en Cornelis Lenaertsz, schout van Baarsdorp, en hebben hun huwelijkse voorwaarden vastgelegd. Bij vooroverlijden van Cornelis zal Neelken, indien er geen kinderen zijn, al het land erfen dat hij heeft liggende in het Zuidambacht van Kloetinge aan Jacob Simonsz hof, met Steven Mertsz gemeen liggende, groot 4½ gemet. In Sinoutskerke in de Noordhoek, c. 6 gem., In Baarsdorp c. 200 roeden. Opgemaakt in de herberg Sint Joris, ter presentie van Geerdt Michielsz, waard aldaar en Pieter Cornelisz in de drie haringhen, poorters van Goes.

2.266 Huwelijkse voorwaarden tussen Henrick Adriaensz en Janneken Jacobsdr Op de derde paasdag, 8 april 1586 zijn gecompareerd Henrick Adriaensz, wonende te Baarland, vergezeld door zijn vader Adriaen Henricxsz en met zijn zwager Cornelis Jan Doensz, aan de ene zijde en Janneke Jacobsdr, weduwe van Jan Pauwelsz, wonende aan den Nissepadt, geassisteerd door haar vader Jacob Piersz opt Hof, schout van ’s Heer Abtskerke en haar broer Jan Jacobsz, aan de andere zijde. Indien Henrick eerst zou komen te overlijden zonder kinderen na te laten en terwijl zijn vader nog in leven is, mogen zijn familieleden uit het sterfhuis 75 £ vlaams mogen trekken, de weduwe moet de helft te betalen een jaar na zijn overlijden en de andere helft het jaar daarop. Als Janneken eerst zou komen te overlijden zonder kinderen na te laten, zal deze huwelijkse voorwaarde nietig verklaard worden. Opgesteld in de herberg Sint Joris in tegenwoordigheid van Adriaen Adriaensz, wonende te Blanskinderen en Cornelis Jan Doens zone.

2.273 Een gijzeling door het schippersgilde Op 10 juni 1586 compareerde Cornelis Jacobsz, schipper en poorter van Goes, op verzoek van de dekens van het schippersgilde gegijzeld in de herberg genaamd Sint Joris, in verband met de betaling van een oude boete, die hij pretendeert niet schuldig te zijn. En heeft daarom geprotesteerd tegen alle kosten etc. Aldus ter presentie van Sander Willemsz, timmerman en Jan Lemmens, wonende te Goes. De notaris is gegaan naar Pieter Crijnsz, deken van het schippersgilde en heeft de insinutatie van Cornelis Jacobsz overgebracht, die zei dat hij het met zijn medebroeders zou onderzoeken.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Opril Grote Markt 10 4461 AK Goes.

Externe links

Bronnen