Goes Dronk

Tivoli

 

Tivoli

Frans den Hollanderlaan 20
4461 HN Goes

 

Een koffiehuis en later hotel-café-restaurant dat van 1869 tot 1956 gevestigd was aan de Stationsweg (later Frans den Hollanderlaan) te Goes. Kort hiervoor, in 1868, was het naastgelegen NS-station in Goes geopend.

1869
Ignatius Walkenhaus

In 1869 opent Ignatius Walkenhaus (zeeuwengezocht [1]) koffiehuis Tivoli aan de Stationsweg in Goes. Hij verkoopt de zaak in 1877, wellicht omdat hij het te druk heeft zijn koffiehuis De Harmonie aan de Grote Markt.

1877
Johannes Rijk en Rosalie Therese Peeters

In 1877 komt Johannes Rijk in Tivoli in Goes. Wanneer hij in 1884 overlijdt (zeeuwengezocht [2]) zet zijn weduwe Rosalie Therese Peeters de zaak voort, vanaf 1890 samen met haar nieuwe echtgenoot Johannes Franciskus Tas, totdat zij in 1904 overlijdt.

1906
Jan Peeman, Elisabeth Adriana Jacobs en Johannes Gerardus de Graauw

Op 21 mei 1906 wordt Tivoli geveild en voor 14.540,- gulden gekocht door J.A.L.Q. Fukken. In datzelfde jaar vraagt Jan Peeman een drankvergunning aan en nemen hij en echtgenote Elisabeth Adriana Jacobs de exploitatie van Tivoli op zich. Jan Peeman staat een jaar later geregistreerd als koffiehuishouder (zeeuwengezocht [3]). Elisabeth Adriana Jacobs, hotelhoudster, hertrouwt in 1912 met Johannes Gerardus de Graauw (zeeuwengezocht [4]).

1917
A.A. Sprangers en M.P.H. Gabriëls (echtgenote)

In 1917 neemt Adrianus Antonius Sprangers de exploitatie van Tivoli over samen met zijn vrouw Maria Pieternella Helena Gabriëls. Rond 1920 gaat het eigendom van het pand over naar A. Hendrickx uit Antwerpen, maar blijft de exploitatie tot 1921 in handen van Sprangers.

1921
A.P. de Clercq en L. de Clercq

Medio 1921 gaat de exploitatie van Tivoli over naar de familie De Clercq. Wanneer Aloijs Pierre de Clercq in 1945 overlijdt (zeeuwengezocht [5]) wordt hij opgevolgd door familielid L. de Clercq.

1936
J. Melsen, Johannes Carolus Hubertus van den Berg, Johanna Maria van de Weert (e.v. Van den Berg) en Charles van den Berg (zoon)

In 1936 is J. Melsen uit Roosendaal eigenaar van Tivoli en hij zet de zaak m.i.v. augustus dat jaar te huur. J.C.H. van den Berg huurt de zaak en neemt die wellicht later over van Melsen. In 1940 staat ook zoon Charles geregistreerd als hotelhouder.

1945
Diversen

Vlak na de oorlog biedt Tivoli kort onderdak aan diverse instanties. Genoemd kunnen worden de commissie voor hulp aan repatriërenden en het Provinciaal Bureau van den Dienst voor den Wederopbouw en voor den Bouwnijverheid.

1947
Hubertus Huige en Klazina Driedijk

In 1947 wordt het hotel geheel gerestaureerd en in juli ´47 is de heropening door Huib Huige. Deze was in mei 1941 gehuwd met Klazina Driedijk. Op 21 december 1956 wordt het hotel definitief gesloten. Huib Huige overlijdt in augustus 1957.

In de periode 1957 tot 1983 is het pand in gebruik als kantoorpand voor verschillende organisaties. Daarna wordt in het kader van herinrichting van Koepoort- en stationsgebied en een betere ontsluiting van de Zuidwestelijke binnenstad besloten tot sloop. In 1984 is de sloop van het pand voltooid.


Foto's

Meer afbeeldingen zijn te vinden op Tivoli/fotos.


Verhalen

Met dank aan Peter Frijhoff voor het onderstaande uitzoekwerk!

1869 Ignatius Walkenhaus, Wilhelmina Maria Krügers

Nadat op 1 juli 1868 het station te Goes is geopend, wordt in augustus bij inschrijving de exploitatie van het buffet in het station verpacht. Winnaar is Ignatius Walkenhaus, die zich op 24 december 1868 te Goes vestigt. In januari 1869 laat hij in een advertentie weten dat hij zijn stationskoffiehuis heeft geopend. Ignatius (Ignaz Heinrich) Walkenhuis is geboren te Lippstadt (D) in 1833 en in 1866 gehuwd te Den Bosch met Wilhelmina Maria Krügers. In september 1869 'steekt hij het Stationsplein over' en krijgt toestemming tot het stichten van een gebouw op een terrein tegenover het station, en het hebben van een uitrit van dat terrein tegen een retributie van fl. 1,- per jaar. Wanneer Tivoli precies geopend wordt is onduidelijk, maar al in juni 1870 vraagt mejuffrouw Walkenhaus een keukenmeid voor 'het nieuwe koffijhuis bij het station'. In het 2e halfjaar van 1870 verschijnen regelmatig advertenties voor 'bal met vrij entree in koffijhuis Tivoli aan het station'. In 1873 pacht hij tegen een retributie van fl. 1,- per jaar een stuk grond van 35 centiare van de gemeente en krijgt hij hij vergunning voor het leggen van een brug over de sloot aan de Stationsweg voor een door hem te bouwen drinkhal. Wellicht zijn dit de afstalling, schuren en stalhouderij waar regelmatig o.a. paardenkeuringen en -veilingen plaatsvinden. Hij is nog steeds eigenaar van Tivoli wanneer hij op 24 oktober 1874 ook koffiehuis De Harmonie aan de Groote Markt (later De Beurs) opent. In mei 1877 vertrekt Walkenhaus met zijn gezin naar Rotterdam waar hij op 1 juni Café des Hollandais overneemt. De vergunningen van Walkenhaus betreffende Tivoli zijn al in maart 1877 overgedragen aan Johannes Rijk.


1877 Johannes Rijk, 1884 Rosalia Theresia Peeters, 1890 Johannes Franciscus Tas

Johannes (Jan) Rijk is geboren te Goes in 1850 en huwt in 1872 met Rosalia Theresia Peeters, geboren te Hoofdplaat in 1844. Na zijn overlijden in januari 1884 zet zijn weduwe Rosalia Theresia Rijk-Peeters het hotel voort. In april 1890 huwt Rosalia met de eveneens uit Hoofdplaat afkomstige landbouwer Johannes Franciscus Tas, geboren in 1845 en samen zetten zij de exploitatie van het koffiehuis voort. Het is een tijd van tentoonstellingen en boogschutterswedstijden, waarbij Johannes Tas diverse jaren achtereen het schutterskoning- of -prinsschap verwerft. In februari 1904 overlijdt Rosalia na een kortstondige ziekte. In de Akten van overlijden wordt zij vermeld als 'zonder beroep', en gehuwd met de logementhouder Tas. Vanaf de opening in 1870 wordt in advertenties en bevolkingsregisters steeds aan Tivoli gerefeerd als koffiehuis, café of herberg. Ergens vóór 1904 is de zaak blijkbaar uitgebreid als logement en hotel.


1906 Jan Peeman, 1910 Elizabeth Adriana Jacobs, 1912 Johannes Gerardus de Graauw

Op 21 mei 1906 wordt Tivoli geveild en voor fl. 14.540 gekocht door Josias Antonius Leonardus Quirinus Fukken. Tas wordt hoofdagent van de Onderlinge Verzeekeringmaatschappij Almelo. Josias Fukken was ook eigenaar én exploitant van Du Commerce in de Korte Kerkstraat, of hij ooit zelf Tivoli heeft uitgebaat is niet waarschijnlijk. Op 7 juni 1906 vraagt Jan Peeman vergunning voor het schenken van sterke drank in het klein op perceel Stationsweg E 345. Via een advertentie in de Goessche Courant meldt Jan Peeman op 7 augustus 1906 het 'Hotel Café-Restaurant "Tivoli" aan den Stationsweg, vroeger J.F. Tas" heeft geopend. Hij heeft dan al in mei een dienstbode gevraagd. Peeman is geboren te Middelharnis rond 1885 en huwt in april 1907 met Elizabeth Adriana Jacobs, geboren te Goes in september 1884. In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 augustus 1908 breekt brand uit in de achter het café staande schuur en wagenhuis. De brand slaat over naar woonhuis en café die evenals de inboedel nagenoeg geheel in vlammen opgaan. Elizabeth is op dat moment op bezoek bij haar schoonouders in Middelharnis en wordt met een telegram op de hoogte gebracht. Blijkbaar is Peeman goed verzekerd bij de Maatschappij Labor te Den Haag, al op 20 augustus betuigt hij zijn tevredenheid in een advertentie over de afhandeling en raadt iedere neringdoende in Goes aan zich bij Labor te verzekeren. De herbouw gaat snel en al op 6 februari 1909 heropent Peeman Tivoli in een nieuw gebouw naar ontwerp van architect F.G. Rothuizen dat tot de sloop weinig veranderingen onderging. Lang heeft Jan Peeman niet van zijn nieuwe hotel kunnen genieten. Op 6 mei 1910 overlijdt hij, 25 jaar oud, in sanatorium 'Putten' te Putten Na het overlijden van haar man zet Elizabeth Peeman-Jacobs de exploitatie voort. In augustus 1912 huwt zij met de uit Zaltbommel afkomstige koopman/commissionair Johannes Gerardus de Graauw. Overigens weigert de vader van Elizabeth formeel toestemming te geven voor het huwelijk. In 1917 dient De Graauw een verzoek in tot het hebben van een kokerij, zouterij en pellerij van mosselen op perceel E7 = Stationsweg 12 = Tivoli. Tot wanneer hij precies Tivoli heeft geëxploiteerd is onduidelijk, maar na zijn vertrek uit Tivoli verhuist hij naar de andere kant van de Stationsweg en koopt het huis aan de Stationsweg 37.


1917 Adrianus Antonius Sprangers, Maria Pieternella Helena Gabriëls

Op 4 augustus 1917 vestigt Adrianus Antonius Sprangers zich in hotel Tivoli en neemt de exploitatie over. Hij is gehuwd met Maria Pieternella Helena Gabriëls. Rond 1920 wordt A. Hendrickx uit Antwerpen eigenaar. Via een serie advertenties in diverse kranten laat hij, als eigenaar van Tivoli, weten dat de exploitatie in handen blijft van Sprangers. Tevens is hij bereid een perceel C1658 groot 47 centiare met de gemeente te ruilen voor perceel C1674 groot 35 centiare. Beide percelen liggen aan de in aanleg zijnde Rimmelandstraat. Bij de geboorte van zijn zoon is hij in het register ingeschreven op adres E7 = Stationsweg 12. Bij de huisomnummering in 1920 staat Sprangers echter ingeschreven op Voorstad 9, en zien we A.P. de Clercq op Stationsweg 12. Ergens in de 2e helft van 1921 gaat, afgaande op een advertentie voor een billart-concours, de exploitatie blijkbaar over naar L. de Clercq of zijn familie. L. de Clerq was in 1919 exploitant van de stationsrestauratie te Goes.


1921 Aloysius Petrus de Clercq, Marie Louise Hubertine Bemelmans, L. (Louis?) de Clercq

Wie L. de Clerccq is wordt niet geheel duidelijk. Wellicht staat de L voor Louis, een afkorting van Aloysius (of Aloys of Aloijsius zoals de naam ook wel voorkomt. Op 2 mei 1922 verzoekt Aloysius Petrus de Clercq vergunning voor het schenken van sterke drank. Op dat moment is een zekere F. Hendrickx uit Bergen op Zoom eigenaar. De Clercq, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 januari 1884 is gehuwd met Marie Louise Hubertine Bemelmans. Hij overlijdt op 1 november 1945. In maart 1936 verschijnt in de Middelburgsche Courant bericht dat tegen 1 augustus van dat jaar hotel Tivoli met stallen en garages te huur komt. inlichtingen zijn te verkrijgen bij J. Melsen, Brugstraat 53 te Roosendaal. Een aardig weetje is dat op 30 mei 1936 in Tivoli door architectenbureau Rothuizen de aanbesteding plaatsvond voor het verbouwen van de woonhuizen Stationsweg 37 en Parallelweg 6 tot hotel-café-restaurant. Dat werd dus Terminus. Of Melsen eigenaar is of handelt namens Hendricks is via de Krantenbank niet te vinden.


1936 Johannes Carolus Hubertus van den Berg, Johanna Maria van de Weert

Begin augustus 1936 komt hotelhouder Johannes Carolus Hubertus van den Berg met zijn gezin uit Leiden naar Goes en vestigt zich Stationsweg 20. Johannes is geboren te Zierikzee in december 1887 en gehuwd met de in mei 1888 in Goes geboren Johanna Maria van de Weert. 1940 Charles van den Berg, Maria Suzanna de Die Wanneer hun zoon Charles van den Berg, geboren te Goes in augustus 1912, in mei 1940 huwt met de in september 1910 te Goes geboren Maria Suzanna de Die staat ook Charles ingeschreven als hotelhouder. Wie dan eigenaar is is onduidelijk en wanneer de familie Van den Berg met de exploitatie is gestopt is niet duidelijk.


1945 Opvang repatriërenden, Dienst wederopbouw, GAK

Vlak na de oorlog biedt Tivoli kort onderdak aan diverse instanties. Zo wordt het door de gemeente Goes in mei 1945 beschikbaar gesteld aan de door wethouder Van Melle gevormde 'commissie voor hulp aan repatrieerenden'. Hier werden kinderen uit andere steden opgevangen en na onderzoek doorgestuurd neer het platteland om aan te sterken. Meer dan 1.000 personen worden in een korte periode geholpen tot de commissie in juli weer werd ontbonden. Ook in 1945 biedt het hotel onderdak aan het 'Provinciaal Bureau van den Dienst voor den Wederopbouw en voor den Bouwnijverheid' tot een deel van deze dienst naar Middelburg verhuist, en zit er een bijkantoor van het GAK dat verhuist naar de Oostsingel.


1947 Hubertus Huige, Klazina Driedijk

In juni 1947 wordt het hotel geheel gerestaureerd en in juli is de heropening door Huib Huige. Veehandelaar Hubertus (Huib) Huige is geboren in 's-Heer Arendskerke in augustus 1912 en huwde in mei 1941 met de in juni 1919 te Wolphaartsdijk geboren Klazina Driedijk. Het is een tijd van autorally's, automarkten en wielerwedstrijden die vanuit Tivoli vertrekken en aankomen of op het terrein plaatsvinden en Huige adverteert als 'exploitant-eigenaar'. Volgens de rubriek 'Plakkebord' in het Zeeuwsch Dagblad van 9 okgtober 1953 heeft Huige een wereldprimeur. Samen met glasfabriek Gebr. Wattez heeft hij een soort schemerlamp met knop ontwikkeld die op de tafeltjes in zijn restaurant staan. Door het indrukken van de knop gaat het lampje branden tot de ober de bestelling komt opnemen en het lampje uitdrukt. Volgens de krant bestond er veel belangstelling voor het systeem! In december 1956 laat de Klazina Huige-Driedijk via advertenties weten dat het hotel per 21 december 1956 definitief wordt gesloten. Huib Huige overlijdt in augustus 1957.


1957 B.V.A.B., A.S.F

Per 1 januari 1957 worden de werkaamheden van een groot aantal agrarische organisaties overgedragen aan het Gewestelijk kantoor van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (B.V.A.B.). Als kantoor was al in september 1956 het pand van Tivoli aangekocht. De B.V.A.B. had eerder hotel Nieuw Goes (is Ockenburgh) gekocht maar Tivoli bleek een betere optie. Op 1 januari 1964 gaan de B.V.A.B. en het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw administratief samen verder als het Regionaal kantoor voor de Agrarische Sociale Fonden (A.S.F.).


1977 PTT Telecommunicatie

In 1977 trekt een aantal afdelingen van PTT Telecommunicatie in het gebouw. 1983 Leegstand en sloop 1984 In deze jaren vanaf 1982 worden door de gemeente Goes plannen ontwikkeld voor herinrichting van Koepoort- en stationsgebied en een betere ontsluiting van de zuidwestelijke binnenstad Onderdeel daarvan is een tracée dat loopt van de Westwal via de Piet Heinstraat en Wulfaertstraat naar de Van de Spiegelstraat.

In 1983 starten onderhandelingen met de PTT over de aankoop van het voormalige hotel, in de tweede helft van 1984 is de sloop voltooid.

Bijzonderheden

Adres

Frans den Hollanderlaan 20 4461 HN Goes

Externe links

Bronnen