Goes Dronk

De Drij Meebalen

 

De Drij Meebalen

Lange Vorststraat 92
4461 JR Goes

 

Een herberg die van ca. 1700 tot ca. 1610 gevestigd was aan de Lange Vorststraat 92 te Goes - een opvolger van De Meebaele.

Geschiedenis

1709
Dignus Kooman, Marinus van Leeuwen en Jan van Os

Op 23 maart 1709 verkoopt Dignus Kooman (zeeuwengezocht [1]) herberg De Drij Meebalen aan de Lange Vorststraat 92 in Goes aan Marinus van Leeuwen. Van Leeuwen verkoopt de herberg 2 jaar later aan Jan van Os (zeeuwengezocht [2]).

1713
Lambrecht Koopman en Joos van Rentergem

Op enig moment komt Lambrecht Koopman (hij overlijdt in 1718 (zeeuwengezocht [3]) in de zaak die hij in december 1715 verkoopt aan Joos van Rentergem (zeeuwengezocht [4]).

1723
Pieter Opheist

Pieter Opheijst mag in 1723 de tappersnering doen in het pand 'de Drij Meebalen', waar de tapnering sinds lange jaren is gedaan. Pieter Opheist, herbergier in 'de Drij Meebalen', wordt in 1724 tot nader order in verband met onordentelijkheden in zijn herberg gepleegd, verboden de tappersnering uit te oefenen. Hij belooft zich beter te zullen gedragen, waarna hij weer toestemming krijgt om de tappersnering te doen. Het blijkt echter 'dat hij zonder onderscheid te maken tussen zondagse en wekelijkse dagen, van erger tot erger voortgaande, tot zo verre dat zware woorden en voorvallen mitsgaders ongelukken daardoor aan en buiten zijn huis zijn begonnen en geschied'. Dit komt hem te staan op een verbod voor drie maanden 'enige de minste tappersnering of enige handschenking te doen'. Het stadsbestuur merkt in 1728 dat Pieter Opheijst, herbergier in 'de Dry Meebalen', Cornelis Dignusse van den Berge, kleine brandewijnverkoper op het Bekhof, en Jan Pieterse bij de Ganzepoort, 'zich niet hebben ontzien des zondags, zo onder de kerktijden, in hun huizen met de kaarten te laten spelen en onder de kerktijd te schenken tot soo verre dat ze door 's heeren dienaars op de daad zijn betrapt en aan hen een boete is opgelegd'. Als ze weigeren deze boete te betalen, besluit het stadsbestuur hen te verbieden enige van die neringen te doen voor en aleer ze de boeten aan 's Heeren dienaars hebben betaald.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

Op 23-3-1709 verkoopt Dignus Cooman herberg de Dry Meebalen aan Marinus van Leeuwen. In februari 1709 verwerft Marinus van Leeuwen de herberg 'de Dry Meebalen' in eigendom. Op zijn verzoek krijgt hij vergunning aldaar de tappersnering te doen zoals zijn voorzaten hebben gedaan.

Op 30-11-1711 verkoopt Van Leeuwen de herberg aan Jan van Os.

Op 16-12-1715 verkoopt Lambrecht Koopman de zaak aan Joos van Rentergem.

Pieter Opheijst mag in 1723 de tappersnering doen in het pand 'de Drij Meebalen', waar de tapnering sinds lange jaren is gedaan.

Pieter Opheist, herbergier in 'de Drij Meebalen', wordt in 1724 tot nader order in verband met onordentelijkheden in zijn herberg gepleegd, verboden de tappersnering uit te oefenen. Hij belooft zich beter te zullen gedragen, waarna hij weer toestemming krijgt om de tappersnering te doen. Het blijkt echter 'dat hij zonder onderscheid te maken tussen zondagse en wekelijkse dagen, van erger tot erger voortgaande, tot zo verre dat zware woorden en voorvallen mitsgaders ongelukken daardoor aan en buiten zijn huis zijn begonnen en geschied'. Dit komt hem te staan op een verbod voor drie maanden 'enige de minste tappersnering of enige handschenking te doen'. Het stadsbestuur merkt in 1728 dat Pieter Opheijst, herbergier in 'de Dry Meebalen', Cornelis Dignusse van den Berge, kleine brandewijnverkoper op het Bekhof, en Jan Pieterse bij de Ganzepoort, 'zich niet hebben ontzien des zondags, zo onder de kerktijden, in hun huizen met de kaarten te laten spelen en onder de kerktijd te schenken tot soo verre dat ze door 's heeren dienaars op de daad zijn betrapt en aan hen een boete is opgelegd'. Als ze weigeren deze boete te betalen, besluit het stadsbestuur hen te verbieden enige van die neringen te doen voor en aleer ze de boeten aan 's Heeren dienaars hebben betaald.

Bron: http://www.historievangoes.nl

Adres

Lange Vorststraat 92 4461 JR Goes.

Externe links

Bronnen