Goes Dronk

De Salm

 

De Salm

Blaauwe Steen 1
4461 BD Goes

 

Een herberg en later café die van ca. 1720 tot ca. 1980 gevestigd was aan de Blaauwe Steen 1 te Goes - een voorloper van De Blaauwe Steen, La Plaza, De Arreslee, Opa Kees en Club Devo.

Geschiedenis

1729
Joos Togh

In 1729 krijgt Joos Togh een tapvergunning voor het huis de Salm aan de Blaauwe Steen 1 in Goes.

1749
Jacobus Bosdijk

Jacobus Bosdijk wordt in 1749 kroegbaas in 'de Salm' aan de Blaauwe Steen nummer 1 - hij overlijdt in 1764 (zeeuwengezocht [1]).

1764
Benjamin van der Maas

Benjamin van der Maas mag in 1764 de tappersnering als kroeghouder uitoefenen in het huis ‘de Zalm’ aan de oostzijde van de kaai.

1772
Jan Bosdijk, Adriaan Bosdijk en Cornelis Bosdijk

Jan Bosdijk (zat eerder in De Meerminne) krijgt in 1772 toestemming dat zijn minderjarige broer Adriaan de kroeg ‘de Salm’ aan de Blaauwe Steen nummer 1, waarin zijn moeder op de 15e november 1772 is overleden, na het houden van de koopdag van het meubilair, overneemt. Adriaan Bosdijk van de kroeg ‘de Salm’, staande naast het Appelhuis, betoogt in 1786 ‘dat van onheugelijke tijden af de kroeg, waarin hij woont, de verzamelplaats is geweest van de Vriese turfschippers, teneinde aldaar met degenen die gading hebben in de turf, die dezelve schippers alhier aanbrengen, tot het verkopen en kopen van dezelve te onderhandelen’. In 1796 mag Cornelis Bosdijk de kroeghoudersnering uitoefenen in zijn aangekochte huis en kroeg ‘de Salm’ aan de Blaauwe Steen nummer 1. Tevens krijgt hij toestemming om daar ‘aan kopers en verkopers van Friese turf en onderhandelaars in het aannemen van houtvrachten’ wijn te schenken. In 1813 staat Cornelis Bosdijk geregistreerd als kroeghouder (zeeuwengezocht [2]) en een jaar later als drankenverkoper (zeeuwengezocht [3]). In 1827 staat hij geregistreerd als tapper (zeeuwengezocht [4]) en in 1832 herbergier (zeeuwengezocht [5]) en wanneer hij in 1850 overlijdt is hij tapper in de Salm (zeeuwengezocht [6]) en heeft hij 54 jaar in zijn zaak gezeten.

1910
Marinus Rooze en Geert Rooze

Rond 1910 komt Marinus Rooze in de Salm die vanaf dan met een Z wordt geschreven. Op enig moment wordt hij opgevolgd door Geert Rooze die tot ca. 1970 in het café zit.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

Joos Togh krijgt in 1729 vergunning te tappen in het huis 'de Salm' aan de Blaauwe Steen. Jacob Bosdijk wordt in 1749 kroegbaas in 'de Salm' aan de Blaauwe Steen nummer 1. Ook aan de Blaauwe Steen nummer 6 koopt Adriaan den Boer het huis 'den Boerendans', waarin de kroeghoudernering al vele jaren is gedaan. Benjamin van der Maas mag in 1764 de tappersnering als kroeghouder uitoefenen in het huis ‘de Zalm’ aan de oostzijde van de kaai. Ook Jan Bosdijk krijgt in 1772 toestemming dat zijn minderjarige broer Adriaan de kroeg ‘de Salm’ aan de Blauwe Steen nummer 1, waarin zijn moeder op de 15e november 1772 is overleden, na het houden van de koopdag van het meubilair, overneemt. Hij zal daarbij aanvaarden al wat daarin aard- en nagelvast is en de losse goederen zoals boorden, planken, schermen etc., het pakhuis staande aan de stadswal met wat daarin aard- en nagelvast is, het recht op een welle gemeen met Thomas Swart daaronder begrepen, voor een bedrag van £ 400 Vlaams op ‘de Salm’ staande. Hij zal tevens de inboedel ontlasten van alle tappergereedschappen en de zakken tot verhuring geschikt, door alles over te nemen volgens taxatie. Ook zal hij de van de heer Johan de Jongh gehuurde kelder bij de boedel in huur voor het overige van de tijd overnemen. Wel verzoekt hij dan de kroeghoudernering in ‘de Salm’ te mogen voortzetten. Na een positief advies van de heren van de weeskamer verleent het stadsbestuur toestemming. Adriaan Bosdijk van de kroeg ‘de Salm’, staande naast het Appelhuis, betoogt in 1786 ‘dat van onheugelijke tijden af de kroeg, waarin hij woont, de verzamelplaats is geweest van de Vriese turfschippers, teneinde aldaar met degenen die gading hebben in de turf, die dezelve schippers alhier aanbrengen, tot het verkopen en kopen van dezelve te onderhandelen’. In 1796 mag Cornelis Bosdijk de kroeghoudersnering uitoefenen in zijn aangekochte huis en kroeg ‘de Salm’ aan de Blauwe Steen nummer 1. Tevens krijgt hij toestemming om daar ‘aan kopers en verkopers van Friese turf en onderhandelaars in het aannemen van houtvrachten’ wijn te schenken. Bron: http://www.historievangoes.nl

Adres

Blaauwe Steen 1 4461 BD Goes.

Externe links

Bronnen