Goes Dronk

De Stad Rotterdam

 
 

Een logement en koffiehuis dat van 1799 tot 1835 gevestigd was aan Groote Markt A 3 (later vernummerd tot Grote Markt 17) te Goes - een opvolger van De Nieuwe Groote Zoutkeet en een voorloper van De Korenbeurs.

Geschiedenis

1799
Frans Schoonderwalt

Frans Schoonderwalt (zeeuwengezocht [1]) , de gewezen schoolmeester, mag in 1799 in zijn coffyhuis aan de westzijde van de Grote Markt nummer 15 (de latere korenbeurs) herberg en logement houden. Hij krijgt vergunning om daar aan ingezetenen en vreemdelingen uit te schenken wijnen, sterke dranken en koffy, mitsgaders daar te verkopen. In oktober 1799 besluit het stadsbestuur Frans Schoonderwalt in ‘het Nieuwe Logement van Rotterdam’ ‘op het aldaar geplaatste biljart vrijelijk te mogen laten spelen, alles in dier voege zoals het zelve aan de coffyhuishouders binnen de stad is geaccordeerd’.

1830
Hendrik Wolff

In 1930 opent logementhouder Hendrik Wolff (zeeuwengezocht [2]) logement en koffiehuis de Stad Rotterdam aan de Grote Markt 17 in Goes - hij blijft vijf jaar in de zaak.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

  • De Gouverneur stelt in augustus 1834 voor advies in handen van het Stadsbestuur een verzoek van Hendrik Wolff, logementhouder binnen de stad. Daarin verzoekt Wolff Zijne Majesteit de Koning toestemming voor het doen verloten van zijn logement ‘de Stad Rotterdam’, staande op de Grote Markt. Besloten wordt daarop gunstig te adviseren. Wel wordt in overweging gegeven om aan de te verlenen toestemming de bepaling te verbinden dat geen volgende verloting van de gebouwen zal mogen plaats hebben en deze ook niet door de nieuwe eigenaar mogen worden afgebroken of voor afbraak verkocht.

Bron: http://www.historievangoes.nl

Zie ook

Externe links

Bronnen