Goes Dronk

Den Samaritaen

 

Den Samaritaen

Oude Vismarkt 6
4461 AE Goes

 

Een herberg die van 1600 tot ca. 1620 gevestigd was aan de Oude Vismarkt 6 te Goes - een opvolger van Het Oostersche Huijs.

Geschiedenis

1600
Clais Adriaensz Cnodde en Beatrix Crijnsdr

In 1600 zitten Clais Adriaensz Cnodde en echtgenote Beatrix Crijnsdr in herberg Den Samaritaen aan de Oude Vismarkt 6 in Goes. Wanneer zij in 1601 overlijdt zet Cnodde de herberg alleen voort - het is vooralsnog onbekend hoelang hij in de herberg zat.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

1.131 Verklaring over het dood zijn van Beatrix Crijnsdr in den Samaritaen attestatie om ter Vere bij den requirant te verthoonen dat zijn voorghaende huijsvrouwe doodt es ende zulcx een ander te moghen trouwen. Dese es bij erreur hier gestelt om dat hier leghe plaatse was. Dan behoorde geregistreert te zijne 1o pag. 117 Zijn gecompareerd Pieter Adriaensz craemer ende Crijn Huijghe, oudt ontrent 40 ende 39 jaeren, inwoonders van Goes, ende hebben ten ernsten versoecke ende institutie van Clais Adriaensz Cnodde, verclaert warachtigh te zijne dat zijluijden zeer wel kennen den voornoemden requirant als geboren zijnde van der Goes ende dat in houwelijck gehadt heeft Beatrix Crijnsdr. in den Samaritaen, die van deser weereldt gescheijden es ontrent een maendt voor de Goesche Jaermarct in den jaere 1601, Ghevende redenen van hun wel weten, want die voornoemde Beatrix was moeder des voorseiden Crijns ende gebuijre des voorseiden Pieter Adriaensz, ende want Recht etc. Aldus ter presentie van Henric Remeus ende Willem Pietersz, beijde craemers en inwoonders van Goes. December 1602

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale

Adres

Oude Vismarkt 6 4461 AE Goes

Externe links

Bronnen