Goes Dronk

Den Wildeman

 

Den Wildeman

Grote Markt 17
4461 AH Goes

 

Een herberg die van ca. 1580 tot ca.1600 gevestigd was aan de Grote Markt 17 te Goes - een voorloper van De Nieuwe Groote Zoutkeet, De Stad Rotterdam en De Korenbeurs .

Geschiedenis

1586

In 1586 hebben er twee transacties plaats in herberg Den Wildeman aan de Grote Markt 17 in Goes - verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Foto's


Verhalen

Bijzonderheden

2.255 Weigering van betaling van een schuld. Op 14 januari 1586 is gecompareerd Adriaen Jansz Dane, wonende te Goes en heeft verklaard dat hij van Adriaen Jansz Crooswijck, deurwaarder van het Hof van Holland, op verzoek van Meerten Willemsz, poorter van Goes en diens consoorten, gesommeerd is geweest om te betalen de som van 58 £ 15 sch. te 40 groten vlaams ’t pond, die het Hof getaxeerd had. Hij weigert te betalen en verzoekt de notaris daarvan een publieke akte op te maken. Gedaan te Goes in de herberg Den Wildeman, ter presentie van Mr. Henrick Vos en Meerten Mertsz, wonende te Goes.

2.274 Accoord over goederen wezen. Op 14 juni 1586 is verschenen Cornelis Cornelisz, schout van ’s Gravenpolder, als voogd van de weeskinderen van Cornelis Willemsz, van ’s Heer Abtskerke, aan de ene zijde en Hubrecht Adriaensz, poorter van Goes aan de andere zijde. En hebben verklaard met elkaar veraccordeerd te zijn dat Cornelis heeft uitgegeven en Hubrecht in erfpacht geaccepteerd heeft het deel dat de weeskinderen toekomt in een boomgaert, die Hubrecth als voor drie kwart al van de moeder en haar kinderen gekocht had. Gelegen in de Groe onder Kloetinge, groot c. 3 gemeten. Aldus gedaan in de herberg genaamd De Wildeman, ter presentie van Cornelis Claisz Bonsinck en Cornelis Jasparsz, beide poorters van Goes.

Bron: http://www.chielsmallegange.nl/levendale


Adres

Grote Markt 17 4461 AH Goes

Externe links

Bronnen